ekookna produkcja
EkoOkna
Medhouse 6.09.2017-30.06.2018
Nowiny
EkoOkna
Medhouse 6.09.2017-30.06.2018

27 czerwca 2019

Imieniny:

ładowanie...

złóż życzenia

Znak zodiaku: Rak
sprawdź horoskop

Ogłoszenia:
  1. Motoryzacja
  2. Nieruchomości
  3. Mieszkania
  4. Handel
  5. Usługi
  6. Finanse
  7. Zdrowie i Uroda
  8. Praca
  9. Różne
  10. Dodaj ogłoszenie
68-latka, która śmiertelnie potraciła na placu manewrowym WORD w Rybniku 35-letniego egzaminatora, jest w szoku, więc do tej pory nie udało się jej przesłuchać. Jeśli samochód był sprawny, może usłyszeć zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym, którego następstwem jest śmierć człowieka, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
27.06.2019
0
NSA nakazał spółdzielni mieszkaniowej rozbiórkę dwukondygnacyjnego domu, który... powstał na dachu bloku. Wzniesiono go bowiem niezgodnie z arkanami sztuki budowlanej i wbrew planowi zagospodarowania. Mieszkańcy bloku obawiają się o swe bezpieczeństwo. Sęk w tym, że ani inwestor (spółdzielnia) ani osoba, która sfinansowała budowę nie kwapią się do rozbiórki. Przerzucają odpowiedzialność jeden na drugiego.
26.06.2019
0
Hasła takie jak "NIE dla kopalni", "Zielony Rybnik", czy nawet "BAPRO WY...LAĆ" pojawiły się na transparentach rybniczan, którzy we wtorek 25 czerwca postanowili zaprotestować przeciwko planowanemu wydobyciu węgla ze złoża Paruszowiec.
25.06.2019
2
W ciągu kilku godzin 34-letni Krzysztof stracił wszystko, co miał. Kiedy był w pracy, ktoś podpalił jego dom. Spłonęło całe wnętrze, dom trzeba odbudować. Z pomocą ruszyli znajomi i przyjaciele. Ale wciąż potrzeba wszystkiego: pieniędzy, materiałów, rąk do pracy.
02.06.2019
1
Niespodziewanie wrócił temat wydobycia złoża węgla w dzielnicy Paruszowiec. Do 30 maja mieszkańcy mogą zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko takiego przedsięwzięcia.
08.05.2019
2
W Rybniku mamy już kilka łąk kwietnych, które nie dość że pięknie wyglądają i przyciągają pszczoły oraz zwierzęta szukające schronienia, to jeszcze są tańsze w utrzymaniu od trawników
27.06.2019
0
Jak zagłosować w wyborach do Europarlamentu?
22.05.2019   Region   Aktualności  

Głosowanie w zeszłorocznych wyborach samorządowych

W niedzielę (26 maja) pójdziemy zagłosować na swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Brukseli. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7 a zamknięte o godzinie 21.

W kadencji 2014 – 2019 w Europarlamencie zasiadało 751 posłów. Jednakże wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE ich liczba zmniejszy się do 705. Polacy wybiorą 52 europarlamentarzystów spośród ponad 800 kandydatów. Wyniki powinniśmy poznać we wtorek 28 maja.

- Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze są przygotowane do eurowyborów. Wszystkie obwodowe komisje wyborcze zostały powołane - powiedziała Magdalena Pietrzak, szefowa KBW. Jak dodała, informatyczny system Wsparcia Organów Wyborczych pozytywnie przeszedł testy.

Kto jest uprawniony?

Uprawnieni do głosowania są obywatele Polski i Unii Europejskiej, którzy ukończyli 18 lat. Ponadto nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu ani nie są ubezwłasnowolnieni. Głosować mogą obywatele państw Unii Europejskiej bez polskiego paszportu zamieszkali na stałe w naszym kraju oraz obywatele Polski mieszkający na stałe za granicą.

- Do rejestru wyborców jesteś wpisywany z urzędu na podstawie miejsca twojego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy zostałeś dopisany do rejestru wyborców – informuje biuro prasowe Europarlamentu. Istnieje możliwość głosowania poza miejscowością zamieszkania, a także w miejscu pobytu czasowego. W tym celu we właściwym urzędzie gminy należało złożyć pisemny wniosek o wprowadzenie na listę wyborców, najpóźniej jednak pięć dni przed głosowaniem, czyli do 21 maja
Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, listę osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych


Głosować można osobiście, korespondencyjnie i za pomocą upoważnionego pośrednika. Te dwa ostatnie sposoby to duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. Oddać głos korespondencyjnie mogą wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. Zamiar taki należało zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej 13 dni przed wyborami.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Ta ostatnia możliwość dotyczy osób powyżej 75 roku życia. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Mowa tu tylko o technicznym charakterze, nie wolno sugerować wyborcy jaką ma poprzeć listę ani kandydata.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Nie może nią być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia ono do oddania głosu w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której osoba będzie ujęta w spisie, najpóźniej dwa dni przed wyborami. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby stale zamieszkałe za granicą, a chcące głosować w Polsce, miały najpóźniej pięć dniu przed wyborami złożyć pisemny wniosek o wpisanie na listę w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu.

Kogo dopiszą w dniu wyborów

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopiszą jedynie te osoby, które przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania. Ponadto zostały pominięte na liście, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymały zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o umieszczeniu w spisie wyborców w innym obwodzie.
Dotyczy to także osób skreślonych z listy dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Należy jednak udokumentować, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów. Ostatnim przypadkiem jest chęć głosowania w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym albo areszcie śledczym, gdy osoba przybyła do tej jednostki przed dniem wyborów. Nie można glosować przez internet.

Ile list, ilu kandydatów

Aby bez problemu znaleźć swój lokal wyborczy, warto odwiedzić stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej. Polska została podzielona na 13 okręgów wyborczych. Katowice, czyli województwo śląskie otrzymało numer 11. Zarejestrowano u nas siedem komitetów: Konfederacja Kukiz, Braun, Liroy i Narodowcy; Wiosna Roberta Biedronia; Koalicja Europejska; Prawo i Sprawiedliwość; Lewica Razem; Kukiz'15; Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski. W sumie o siedem mandatów europosła będzie się ubiegało 70 kandydatów.

Jak zagłosować? Należy przyjść do lokalu wyborczego i okazać komisji dowód osobisty albo paszport. - Otrzymamy jedną białą kartkę o wymiarach 48 – 50 centymetrów. Znajdzie się na niej siedem list ugrupowań startujących w wyborach. Pola będą miały szare tło – usłyszeliśmy w katowickiej Delegaturze KBW. Głosujemy w zasadzie w tych lokalach, gdzie przeprowadzano wszystkie poprzednie wybory. Zwykle są to szkoły. Gdyby było inaczej, o zmianach poinformuje gmina.

Krzyżyk tylko przy jednym nazwisku

Głosujemy tylko na jedną listę, stawiając krzyżyk (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) przy nazwisku kandydata, którego chcemy poprzeć. - Wybory do Europarlamentu są proporcjonalne, więc gdyby się okazało, że wyborca w ramach jednej listy kandydatów, jednego komitetu wyborczego, postawi dwa lub trzy krzyżyki, to głosy będą oddane na kandydata na pierwszym miejscu. Natomiast jeśli wyborca postawiłby te znaki "X" przy nazwiskach w różnych komitetach wyborczych (na różnych listach), to głos będzie oczywiście nieważny – informuje Państwowa Komisja Wyborcza.

IrS
Dodaj komentarz

Komentarze

* - pole wymagane

Brak komentarzy
Czytaj także
pokaż więcej
Rybnik. Miasto z ikrą
e KULTURA
Możesz ten artykuł oznaczyć jako przeczytany
POWER CIS
Nasza sonda
Jakie jest Twoje zdanie na temat planowanej kopalni Paruszowiec?47615,47896,47893,47877,47701,47535,47895,47894,47892,47891,47890,47886,47885,47883,47882,47881,47880,47889,47888,47887,47878,47876,47875,47874,47873,47872,47871,47870,47867,47866,47865,47863,47803,47802,47795,47794,47833,47779,47725,47673,47616,47834,47780,47726,47674,47618,44450,44340,44173,43982,43745,41464,41185,41139,41093,40871,46258,46120,46045,46031,46034