Medhouse 2.10.2019- 224.06.2020
Medhouse 2.10.2019- 224.06.2020

Miasta

Rybnik
› Żory
› Jastrzębie-Zdrój
› Wodzisław Śląski
› Racibórz
› Region
Ogłoszenia:
 1. Motoryzacja
 2. Nieruchomości
 3. Lokale
 4. Mieszkania
 5. Handel
 6. Usługi
 7. Finanse
 8. Zdrowie i Uroda
 9. Turystyka
 10. Praca
 11. Różne
 12. Dodaj ogłoszenie
88-letni kierowca potrącił dwie kobiety, następnie zderzył się z innym autem i uciekł z miejsca wypadku! Został zatrzymany przez świadków!
17.10.2019
0
Obrażenia, które poniósł saper ranny w wybuchu pocisków artyleryjskich w kuźniańskim lesie, okazały się być zbyt poważne. Liczba ofiar tego tragicznego wypadku zwiększyła się do trzech.
17.10.2019
0
W dniach 18-19 października (piątek-sobota) nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Świerklańskiej/Tkoczów w rejonie budowanej Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna.
16.10.2019
0
PiS – 5, KO – 3, SLD – 1, to mandaty, które zdobyły ugrupowania w wyborach do Sejmu. W poselskich ławach zasiądą: Bolesław Piecha, Michał Woś, Adam Gawęda, Teresa Glenc, Grzegorz Matusiak (PiS), Marek Krząkała, Krzysztof Gadowski, Gabriela Lenartowicz (KO), Maciej Kopiec (SLD).
14.10.2019
0
Wojewódzki Szpital nr 2 W Jastrzębiu Zdroju jest wyjątkowy. Dlaczego? Choćby dlatego, że zapewnia kompleksową opiekę nad mamą i dzieckiem.
15.07.2019
4
Krystian Schatton z Jankowic rybnickich po blisko trzech i pół miesiącach pielgrzymowania stanął u grobu św. Jakuba. Ledwo wrócił do domu planuje kolejną wyprawę – przez Rzym, południowe Włochy, Albanię, Grecję, Bułgarię, Turcję i Syrię chce iść do Jerozolimy
18.10.2019
0
Rybniccy radni wystąpili przeciw specustawie
27.09.2019   Rybnik, Region   Aktualności  

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Rybnika radni wyrazili negatywne stanowisko wobec projektu tzw. specustawy, nowelizującej prawo górnicze i geologiczne. To już kolejny sygnał sprzeciwu miasta wobec powstania planowanej kopalni Paruszowiec.

Obawy rybnickich radnych budzi wynikające z treści projektu poselskiej ustawy znaczne ograniczenie roli zarówno samorządu jak i mieszkańców w procesach decyzyjnych, związanych z wpływem eksploatacji węgla na środowisko. Z punktu widzenia rybniczan jest to istotne zwłaszcza w kontekście planów uruchomienia wydobycia złoża „Paruszowiec”.

- Zmiana wspomnianej ustawy spowoduje pogłębienie tej sytuacji, a nawet odwróci role w procesie ubiegania się o koncesję na wydobycie węgla – czytamy w uzasadnieniu uchwały. - Zmiana ta zdecydowanie umniejszy rolę mieszkańców, a władze jednostki samorządu będą musiały wykonywać postanowienia ministerstwa w sprawie utworzenia „obszaru specjalnego przeznaczenia”. Tak głęboka ingerencja w prawa samorządu i mieszkańców, a także odebranie jednostkom samorządowym praw w zakresie dysponowania przestrzenią miejską, stanowi przyczynek dla niewłaściwego gospodarowania zasobami, a także przestrzenią należącą do Rybnika. Konsekwencją wprowadzenia w życie zapisów ustawy będzie możliwość uruchomienia zakładu górniczego wbrew woli zarówno mieszkańców jak i samorządu. Mieszkańcy Rybnika już w tej chwili muszą znosić uciążliwości wynikające z obecności i eksploatacji kilku złóż węgla kamiennego. 

Sprzeciw radnych wyrażony został w podjętej 26 września „uchwale w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”

Czytamy w niej m.in.:

„Działając w interesie mieszkańców Miasta Rybnika, podzielając ich obawy, w duchu solidarności Rada Miasta Rybnika stanowczo sprzeciwia się poselskiemu projektowi ustawy z dnia 9 września 2019 r.(…) o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Treść podjętej uchwały przekazana zostanie Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Posłom i Senatorom RP z terenu województwa śląskiego, Ministerstwu Energii, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, a 11 wstrzymało się od głosu.

Pełna treść uzasadnienia uchwały:

Miasto Rybnik należy do tych gmin w województwie śląskim, które ze starannością i ogromną troską podchodzą do kwestii ochrony środowiska, walki z niską emisją, czy też rozwoju przestrzennego. Jednocześnie Miasto Rybnik jest obarczone negatywnymi skutkami wydobycia węgla kamiennego. Dotyczy to południowych dzielnic Miasta Rybnika. Właściwy i równomierny rozwój Rybnika w perspektywie długoterminowej zapewnia przeznaczanie i udostępnianie przestrzeni miejskiej jej mieszkańcom.


Podjęcie prac nad poselskim projektem ustawy z dnia 9 września 2019 r. (druk nr 3818) o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi zagrożenie dla statusu i roli w procesach demokratycznych i decyzyjnych wobec samorządu i mieszkańców. Miasto Rybnik jest obarczone możliwością uruchomienia złoża węgla o nazwie „Paruszowiec”. Zarówno samorząd jak i mieszkańcy mają obecnie ograniczony wpływ na proces decyzyjny. Zmiana wspomnianej ustawy spowoduje pogłębienie tej sytuacji, a nawet odwróci role w procesie ubiegania się o koncesję na wydobycie węgla. Zmiana ta zdecydowanie umniejszy rolę mieszkańców, a władze jednostki samorządu będą musiały wykonywać postanowienia ministerstwa w sprawie utworzenia „obszaru specjalnego przeznaczenia”. Tak głęboka ingerencja w prawa samorządu i mieszkańców, a także odebranie jednostkom samorządowym praw w zakresie dysponowania przestrzenią miejską, stanowi przyczynek dla niewłaściwego gospodarowania zasobami, a także przestrzenią należącą do Rybnika. Konsekwencją wprowadzenia w życie zapisów ustawy będzie możliwość uruchomienia zakładu górniczego wbrew woli zarówno mieszkańców jak i samorządu. Mieszkańcy Rybnika już w tej chwili muszą znosić uciążliwości wynikające z obecności i eksploatacji kilku złóż węgla kamiennego.


Zgoda na eksploatację nowego terenu i budowa kolejnego zakładu górniczego w znacznym stopniu ograniczą tereny, które są wykorzystywane na szeroko pojętą rekreację i sport. Na obszarach, pod którymi usytuowane jest złoże "Paruszowiec", znajdują się liczne obiekty, które w chwili obecnej stanowią o atrakcyjności naszego miasta. Narażenie mieszkańców Rybnika na negatywne skutki eksploatacji górniczej na terenach, które do tej pory nie były eksploatowane, a także ryzyko wystąpienia szkód górniczych w stosunku do zakładów pracy, których konstrukcja budowy takich działań nie przewidywała, stanowi okoliczności, na jakie rybnicki samorząd nie może wyrazić zgody.


Podzielając obawy mieszkańców i mając na uwadze powyższe argumenty, Rada Miasta Rybnika wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

mar
Dodaj komentarz

Komentarze

* - pole wymagane

Gusstaw 2019-10-01 08:23:55
Złoża węgla
Wszyscy piszą o specustawie w kontekście budowy kopalni, a tu należy poinformować społeczeństwo, że istniejące spółki kopalniane będą mogły poszerzać obszar wydobycia bez względu na obostrzenia dotyczące szkód górniczych zapisy w planie zagodpodarowania i bez względu co jest na powierzchni.
horacy 2019-09-28 08:22:16
uchwała w sprawie rybniczan
Z wyników głosowania wynika że pisowscy radni są za kopalnią i za ustawą.
Gusstaw 2019-09-27 12:59:17
Żorscy radni
A Żorscy radni byli przeciwny wprowadzeniu do porządku obrad takiego punktu!!!
Czytaj także
pokaż więcej
Rybnik. Miasto z ikrą
e KULTURA
Możesz ten artykuł oznaczyć jako przeczytany
MEDHOUSE
POWER CIS
Nasza sonda
Czy jesteś za zaostrzeniem kar dla pijanych kierowcówLEON

48402,48521,48516,48512,48497,48011,48527,48529,48528,48526,48524,48523,48522,48520,48519,48518,48517,48515,48513,48511,48510,48508,48507,48506,48505,48504,48502,48501,48500,48499,48498,48449,48400,48370,48369,48368,48460,48413,48392,48364,48314,48461,48416,48393,48365,48315,44450,44340,44173,43982,43745,41464,41185,41139,41093,40871,46258,46120,46045,46031,46034