Koronawirus
enowiny.pl

Miasta

Rybnik
› Żory
› Jastrzębie-Zdrój
› Wodzisław Śląski
› Racibórz
› Region
Ogłoszenia:
  1. Motoryzacja
  2. Nieruchomości
  3. Mieszkania
  4. Handel
  5. Usługi
  6. Finanse
  7. Praca
  8. Zwierzęta
  9. Matrymonialne
  10. Dodaj ogłoszenie
Dzisiejszej nocy zmarła sędzia Katarzyna Krawczyk-Mandrak z Sądu Rejonowego w Rybniku. Była zarażona koronawiorusem.
03.06.2020
0
Był zamknięty dla kibiców i zorganizowany według zapisów regulaminu sanitarnego - wszyscy uczestnicy mieli na twarzach maseczki i starali się utrzymywać zalecany dystans społeczny.
29.05.2020
1
Zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia w całym kraju ruszyły zakłady fryzjerskie. Odwiedziliśmy dziś w południe 18 maja salon „Metamorfoza” w Żorach-Rowniu. Okazuje się, że zajęte są już wszystkie terminy... aż do początku czerwca.
18.05.2020
1
Rozmowa z Bartoszem Demczukiem, jednym z czterech Młodych Panów z Kabaretu Młodych Panów
10.05.2020
0
Liczba górników zakażonych koronawirusem - wraz z grupą ozdrowieńców - utrzymuje się na stabilnym poziomie ponad 4,2 tys. osób - wynika z danych trzech spółek węglowych. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej minionej doby przybyło ośmiu zarażonych, a w kopalni Bobrek kolejnych 26 osób wyzdrowiało
04.06.2020
0
Rybniccy radni wystąpili przeciw specustawie
27.09.2019   Rybnik, Region   Aktualności  

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Rybnika radni wyrazili negatywne stanowisko wobec projektu tzw. specustawy, nowelizującej prawo górnicze i geologiczne. To już kolejny sygnał sprzeciwu miasta wobec powstania planowanej kopalni Paruszowiec.

Obawy rybnickich radnych budzi wynikające z treści projektu poselskiej ustawy znaczne ograniczenie roli zarówno samorządu jak i mieszkańców w procesach decyzyjnych, związanych z wpływem eksploatacji węgla na środowisko. Z punktu widzenia rybniczan jest to istotne zwłaszcza w kontekście planów uruchomienia wydobycia złoża „Paruszowiec”.

- Zmiana wspomnianej ustawy spowoduje pogłębienie tej sytuacji, a nawet odwróci role w procesie ubiegania się o koncesję na wydobycie węgla – czytamy w uzasadnieniu uchwały. - Zmiana ta zdecydowanie umniejszy rolę mieszkańców, a władze jednostki samorządu będą musiały wykonywać postanowienia ministerstwa w sprawie utworzenia „obszaru specjalnego przeznaczenia”. Tak głęboka ingerencja w prawa samorządu i mieszkańców, a także odebranie jednostkom samorządowym praw w zakresie dysponowania przestrzenią miejską, stanowi przyczynek dla niewłaściwego gospodarowania zasobami, a także przestrzenią należącą do Rybnika. Konsekwencją wprowadzenia w życie zapisów ustawy będzie możliwość uruchomienia zakładu górniczego wbrew woli zarówno mieszkańców jak i samorządu. Mieszkańcy Rybnika już w tej chwili muszą znosić uciążliwości wynikające z obecności i eksploatacji kilku złóż węgla kamiennego. 

Sprzeciw radnych wyrażony został w podjętej 26 września „uchwale w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”

Czytamy w niej m.in.:

„Działając w interesie mieszkańców Miasta Rybnika, podzielając ich obawy, w duchu solidarności Rada Miasta Rybnika stanowczo sprzeciwia się poselskiemu projektowi ustawy z dnia 9 września 2019 r.(…) o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Treść podjętej uchwały przekazana zostanie Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Posłom i Senatorom RP z terenu województwa śląskiego, Ministerstwu Energii, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, a 11 wstrzymało się od głosu.

Pełna treść uzasadnienia uchwały:

Miasto Rybnik należy do tych gmin w województwie śląskim, które ze starannością i ogromną troską podchodzą do kwestii ochrony środowiska, walki z niską emisją, czy też rozwoju przestrzennego. Jednocześnie Miasto Rybnik jest obarczone negatywnymi skutkami wydobycia węgla kamiennego. Dotyczy to południowych dzielnic Miasta Rybnika. Właściwy i równomierny rozwój Rybnika w perspektywie długoterminowej zapewnia przeznaczanie i udostępnianie przestrzeni miejskiej jej mieszkańcom.


Podjęcie prac nad poselskim projektem ustawy z dnia 9 września 2019 r. (druk nr 3818) o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi zagrożenie dla statusu i roli w procesach demokratycznych i decyzyjnych wobec samorządu i mieszkańców. Miasto Rybnik jest obarczone możliwością uruchomienia złoża węgla o nazwie „Paruszowiec”. Zarówno samorząd jak i mieszkańcy mają obecnie ograniczony wpływ na proces decyzyjny. Zmiana wspomnianej ustawy spowoduje pogłębienie tej sytuacji, a nawet odwróci role w procesie ubiegania się o koncesję na wydobycie węgla. Zmiana ta zdecydowanie umniejszy rolę mieszkańców, a władze jednostki samorządu będą musiały wykonywać postanowienia ministerstwa w sprawie utworzenia „obszaru specjalnego przeznaczenia”. Tak głęboka ingerencja w prawa samorządu i mieszkańców, a także odebranie jednostkom samorządowym praw w zakresie dysponowania przestrzenią miejską, stanowi przyczynek dla niewłaściwego gospodarowania zasobami, a także przestrzenią należącą do Rybnika. Konsekwencją wprowadzenia w życie zapisów ustawy będzie możliwość uruchomienia zakładu górniczego wbrew woli zarówno mieszkańców jak i samorządu. Mieszkańcy Rybnika już w tej chwili muszą znosić uciążliwości wynikające z obecności i eksploatacji kilku złóż węgla kamiennego.


Zgoda na eksploatację nowego terenu i budowa kolejnego zakładu górniczego w znacznym stopniu ograniczą tereny, które są wykorzystywane na szeroko pojętą rekreację i sport. Na obszarach, pod którymi usytuowane jest złoże "Paruszowiec", znajdują się liczne obiekty, które w chwili obecnej stanowią o atrakcyjności naszego miasta. Narażenie mieszkańców Rybnika na negatywne skutki eksploatacji górniczej na terenach, które do tej pory nie były eksploatowane, a także ryzyko wystąpienia szkód górniczych w stosunku do zakładów pracy, których konstrukcja budowy takich działań nie przewidywała, stanowi okoliczności, na jakie rybnicki samorząd nie może wyrazić zgody.


Podzielając obawy mieszkańców i mając na uwadze powyższe argumenty, Rada Miasta Rybnika wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

mar
Dodaj komentarz

Komentarze

* - pole wymagane

Gusstaw 2019-10-01 08:23:55
Złoża węgla
Wszyscy piszą o specustawie w kontekście budowy kopalni, a tu należy poinformować społeczeństwo, że istniejące spółki kopalniane będą mogły poszerzać obszar wydobycia bez względu na obostrzenia dotyczące szkód górniczych zapisy w planie zagodpodarowania i bez względu co jest na powierzchni.
horacy 2019-09-28 08:22:16
uchwała w sprawie rybniczan
Z wyników głosowania wynika że pisowscy radni są za kopalnią i za ustawą.
Gusstaw 2019-09-27 12:59:17
Żorscy radni
A Żorscy radni byli przeciwny wprowadzeniu do porządku obrad takiego punktu!!!
Czytaj także
pokaż więcej
Rybnik. Miasto z ikrą
e KULTURA
Możesz ten artykuł oznaczyć jako przeczytany
enowiny.pl - blok
LEON - KOPIA
Nasza sonda
Czy jesteś za zaostrzeniem kar dla pijanych kierowcówKoronawirus Blok

48402,50675,50620,50602,50472,50369,50684,50685,50681,50680,50679,50678,50677,50676,50674,50673,50672,50671,50670,50669,50668,50667,50666,50665,50664,50662,50661,50660,50659,50658,50657,50514,50504,50230,50229,50200,50581,50495,50400,50291,50078,50580,50401,50293,50188,50080,44450,44340,44173,43982,43745,41464,41185,41139,41093,40871,46258,46120,46045,46031,46034